Een plaatje uit Wipperoen en de Sneeuwsnoevers

In Wipperoen en de Sneeuwsnoevers komt het volgende plaatje voor:

Sleeën in de regen

Meneer Otter had Wipperoen voorspeld dat er een dik pak sneeuw ging vallen. Wipperoen repareert snel zijn kapotte slee. En dan...

Maar toen Wipperoen klaar was met z'n slee en naar buiten ging, ontdekte hij dat er niet één vlokje sneeuw lag! Het régende! Meneer Otter had het lelijk mis gehad met z'n sneeuwvoorspelling.
``Stomme meneer Otter...'' mopperde Wipperoen.

Wipperoen was kwaad op meneer Otter.
``Otter met z'n dik pak sneeuw!'' mopperde hij. `` 't Regent dat 't giet!''
Even weifelde hij. ``En toch ga ik m'n slee proberen!'' nam hij zich koppig voor.
En toen ging hij met de slee achter zich aan de duinen in en begon een heel hoog duin te beklimmen. Een kaal zanderig duin. Soms zakte hij tot z'n knieën in het mulle zand, maar hij kwam er toch.

Fragmenten uit Wipperoenverhalen - Wipperoen Home Page