Holder Bolder

Holder Bolder

`Wie niet slim is moet sterk zijn', is het motto van Holder Bolder. En dat is hij. Je moet dus zorgen geen ruzie met hem te krijgen, en dat is soms best wel eens lastig, want hij is snel boos... Holder Bolder woont in een takkenhol, en hij houdt heel erg veel van lekker eten.

SiempieOverzicht van Figuren uit de verhalen Untje en Muntje Mol

Wipperoen Home Page