Wipperoen en het geheim van de kinkhoorn - toelichting, verantwoording

In 1969 verscheen de krantenstrip Wipperoen en het geheim van de kinkhoorn in een aantal Nederlandse kranten, o.a., het Algemeen Handelsblad, een krant die later met de NRC is gefuseerd tot het NRC-Handelsblad (tegenwoordig bekend als 'het NRC'.)

De strip werd gemaakt door Raymond Bär en Jan van Reek. Op deze website ziet U deze strip weer: de uitgeknipte afleveringen zijn ingescand en op de website gezet.

Copyright

Het copyright van deze strip rust bij dhr Bär en mevr van Reek (de weduwe van Jan van Reek). Wij hebben van hun toestemming gekregen voor het publiceren van de strip op deze website. Hiervoor onze hartelijke dank.

Knippen en scannen

In 1969 werden voor mijn broer en mij de afleveringen van dit verhaal uit de krant geknipt door dhr. en mevr. van der Zweep. Mijn broer en ik hebben die afleveringen toen ingeplakt in een plakboek. Van een tweetal afleveringen (die in mijn plakboek ontbreekten) heb heb ik een fotocopy gekregen van Peter Tjalsma.

In februari tot april 2005 heb ik de afleveringen ingescand. Na 35 jaar is de kwaliteit van een uitgeknipte aflevering van een krantenstrip natuurlijk niet optimaal. Een enkele strip is gescheurd, van andere ontbreekt een klein deel van de rand, en vaak was inkt van de andere kant van de bladzijde zichtbaar, en verkleuring van het papier gaf soms aanleiding tot grijstinten in de gescande file die niet in het origineel zaten. De gescande files zijn door mij digitaal bewerkt; onder andere zijn duidelijke vlekken verwijderd, en andere kennelijke door de tijd of door scannen gevormde fouten in de file zijn verwijderd. Het is daarbij mogelijk dat ook pennestreken bedoeld door de makers van het verhaal per abuis zijn verwijderd, maar ik verwacht dat het getoonde dicht in de buurt van het origineel zit.

In het geval U ook dit verhaal heeft en een betere / scherpere scan kan maken, dan zijn wij dankbaar wanneer U dit naar ons toe kan sturen. Liefst een scan met 16 grijstinten, in een formaat van ongeveer 750 bij 360 pixels. Dit kunt U sturen naar h.l.bodlaender at uu dot nl.

Links

Hans Bodlaender, april 2005; juli 2022