Waar verscheen Wipperoen?

Wipperoen verscheen behalve in het Algemeen Handelsblad en later het NRC-Handelsblad, in Televisier, 26 regionale nieuwsbladen, Dagblad van Noord-Limburg, Laatste Nieuws (Brussel), La Republique du Centre (Orléans), Ya (Madrid), Télé Express (Barcelona), Capetown Argus (Kaapstad), en verder in Portugal, Mozambique en Griekenland. De ballonstrip-verhalen verschenen o.a. in de Telegraaf. In de Zuidafrikaanse krant verschenen de verhalen als ballonstrip: de tekst onder de plaatjes werd door redacteurs van de Zuidafrikaanse krant vervangen door teksten en ballonnen in de plaatjes.

Tien van de verhalen zijn verschenen in boekvorm.

Informatie gebaseerd o.a. op een email van Maarten Stuurman, en een telefoongesprek met Raymond Bär.

Wipperoen: informatie - Wipperoen Home Page