Een Wipperoen Tekenfilm...

Volgens internetinformatie is er ooit een stukje tekenfilm gemaakt van Wipperoen. In de Deense credits van Børge Ring (een Deense animator werkzaam in Nederland) staat dat hij in 1974 gewerkt heeft aan een Wipperoenproject. In die tijd verschenen de Wipperoen strips in de Telegraaf. De distributie van deze strips werd verzorgd door de Toonderstudio's en Børge was werkzaam bij Toonder. Op de webpagina van Striphandel Lambiek uit Amsterdam staat te lezen:
In 1970 is bij de Toonder Studio's het begin gemaakt van een serie tekenfilmpjes voor TV over Wipperoen. Door tegenvallende productiekosten en later door de brand op het Toonderkasteel, waarbij het materiaal verloren is gegaan, een voortijdig einde vond.

Een link met informatie over Børge Ring is de volgende:

Børge Ring portræt

Informatie van Dirk Arend. Webpagina gemaakt door Hans Bodlaender.

Wipperoen Home Page